Rick Strijbosch

Longboard decks - Camber/Rocker

Camber

Camber is de mate waarin het midden van het deck hoger ligt dan bij de trucks. De camber is van invloed op de flex van het deck onder belasting. Een deck met camber zal aanzienlijk meer "bounce" hebben dan zonder. Een veelvoorkomende variant is de s-camber waarbij het deck voorbij de trucks weer enigszins omhoog buigt.

Rocker

Een Rocker board heeft een negatieve camber en is dus het tegenovergestelde van een camber deck. Het deck heeft daardoor minder flex maar juist wel weer een verlaagd zwaartepunt terwijl je voeten in de holle kromming makkelijk een "footlock" vinden. Rocker boards komen niet zo vaak voor maar ze zijn mooi en stabiel op snelheid.